Mag Teşkilatı

Mag Teşkilatı

MAHALLE AFET GÖNÜLLÜLERİ (MAG)

Afet ve acil durumlarda ilk müdahalenin yerelde yaşayan toplum yani komşular tarafından yapıldığı bilinen bir gerçekdir. Dünyada afet riskleri yüksek tüm ülkelerde, afetlere hazırlık ve ilk müdahale çalışmalarının bölgede yaşayan toplumun oluşturduğunu, afet gönüllüleri tarafından gerçekleştirildiğini ve başarılı olunduğunu biliyoruz. Buna yerel kapasite diyoruz. Ülkemizde en alt idari yapılardan birinin mahalle olması, afetlere hazırlık ve ilk müdahale kapasitesinin de mahallede olması gerektiği yaklaşımıyla Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi oluşturuldu.

Mahalle Afet Gönüllüsü oluşumu 36 saat süren teorik ve pratik eğitimini tamamlamış, mahallede oturan en az 30 gönüllüden oluşan ve organizasyonel bir yapıya sahip ekiplerden oluşmaktadır. Mahalle Aet Gönüllüleri kendi mahallelerinde afet ve acil durumlar konusunda bilginin yaygınlaşmasını sağlayarak farkındalık yaratırlar. Afet durumunda ilk 72 saat içinde mahallede insani ve teknik kapasitelerin harekete geçmesini sağlayacak çalışmaları organize ederler. Bu sayede afet öncesi risk yönetimi, afet anı doğru davranış ve afet sonrası kriz yönetimi süreçlerinin sıfırıncı dakikada başlamasını ve erken müdahaleyle bilinçli kurtarma çalışmalarının oluşmasını sağlarlar.

Afetin ilk dakikalarından itibaren mahallesinden yerel bilgi akışını Afet ve Acil Durum Yönetimine sağlayarak hızlı ve etkin müdahalede aracı rol oynarlar. AFAD' ın kentsel arama kurtarma akreditasyonuna da sahip olan Mahalle Afet Gönüllüleri, AFAD' ın en önemli toplum temelli yerel kapasitelerinden birisidir.   

Eğitimlerimiz 6 modülden oluşmaktadır:

1- Afet Bilinci ve Gönüllülük

2- Afet Psikolojisi

3- İlkyardım

4- Yanma ve Yangın Bilgisi

4- Afet Haberleşmesi ve Telsiz Kullanımı

5- Bina Bilgisi, Yıkılma Tipleri

6- MAG Hareket Planı: Arama Kurtarmanın Aşamaları ve Hafif Arama Kurtarma

Eğitimlerin teorik kısımları online, pratik kısımları ise yüz yüze gerçekleşmektedir.

Basında Biz